Get started easily with the help to get going!

With our total satisfaction guarantee, and 30 day lower or money-back guarantee, you can't go wrong!
 • Get help asking for your NPS - Net Promoter Score

  €1.990,00EUR One Time
  Order Now

  • 1) After order, we'll send you how the question can look like for your review,
   2) Tell us who you want to ask
   3) We'll ask so you'll get your NPS score calculated, plus the actual names of who answered what so you can manually or automatically follow-up with them.
   It's this simple
  • We'll also give you the bonus possibility to follow-up with each category of Detractors, Passives and Promoters differently

   Bonus
 • Otto Enterprise Cross-Media

  €599,00/3 mo
  €2.500,00 Setup Fee
  Order Now
  • Otto® Enterprise Cross-Media Kontakt och Marknadsföringshantering och Automatisering


   -med bäst möjliga E-post marknadsföring (både som layoutade nyhetsbrev OCH som massutskick som ändå upplevs personifierade som sänt via Outlook då de till skillnad från andra webbtjänster byggs ett och ett)


   -Skapa enkelt PURL-koder och QR-koder så du kan skicka ut print (och sms) med enkla länkar som identifierar användaren.


   -Lead och kontakthantering


   -Kontaktuppfångning via webb, landningssidor och undersökningar


   -Lead Nurturing (Kundämnesvårdande automatiserade uppföljningar som är centrala i Marketing Automation)


   -Webb spårning av besök med Lead Scoring, en gradering som visar vilka prospekt som är mest kvalificerade


   -Bulk-CRM, hantera kontakter inte bara en och en, utan också i hundratal, tusental eller hundratusental som om de vore en enda, ELLER, hantera dem en och en i Ottos eget CRM-gränssnitt eller integrera mot andra CRM-system.


   -Obegränsat antal anpassningsbara inflätningsvariabler/listor/tags och flöden/sekvenser/kampanjer och kontakter och upp till 150 000 mail/månad ingår. SMS till samtalstaxa och Cellip-abonnemang.

   -För upp till 20 användare i olika roller.


   Kan också användas som bokningssystem via webb eller mötesbokning i kalender från telefon, som undersökningssystem och landningssidesskapare för marknadsföringskampanjer.


   Med Sonicians QuickStart process, så ingår 3x45 min webbutbildning, halvdags workshop och upp till 32h kom-i-gång hjälp med att anpassa mallar, layout och en första kampanj för att så snabbt som möjligt komma igång. (Krävs vid bara kvartals-beställning.)